กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในบริการของ สนง.ปภ.จ.ระยอง หรือไม่

สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
ท่านพึงพอใจในบริการของ สนง.ปภ.จ.ระยอง หรือไม่ ( โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน )

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ  

แสดงผลการโหวด คลิกเพื่อดูผลโหวต
ss
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 119 ครั้ง