กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
_พ.ศ._๒๕๕๐__1___2_.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 108 ครั้ง)
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ดาวน์โหลด :
dpmlaw2550.pdf ( 0.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
Dpm_act2550.doc ( 0.15 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 568 ครั้ง