กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุม

28/3/2565
ปภ.ระยอง ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565
วันนี้ (วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนข้อหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดระยอง ในการนี้ นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานข้อมูลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยอง ให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง

4 รูปภาพ
110 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9689 ครั้ง