กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

9/4/2564
ศปถ.ระยอง จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย)เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 และมีนายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายใต้หัวข้อรณรงค์ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร กู้ภัย และประชาชน เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการรณรงค์ฯ การรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการรณรงค์ฯ และมีทำพิธีปล่อยแถวสายตรวจชุดผสมกำลังตำรวจ อปพร. อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย และภาคีเครือข่ายของจังหวัด

21 รูปภาพ
111 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9690 ครั้ง